Kwi 202020
 

w sprawie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej

Działając na podstawie  art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Print Friendly, PDF & Email

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rejestr zmian:
  1. Michał Franczak zmienił w dniu 2020-04-20 06:51:51