ZARZĄDZENIE NR 2 / 2022

 Rok 2022, Zarządzenia  Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 2 / 2022 została wyłączona
Mar 142022
 

ZARZĄDZENIE NR 2 /2022                  

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. W. Broniewskiego  w Strzelcach Opolskich z dnia 09 lutego 2022 r.w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I liceum ogólnokształcącego

Continue reading »

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2021

 Rok 2021, Zarządzenia  Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 9 / 2021 została wyłączona
Sie 312021
 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

Continue reading »

Zarządzenie nr 1/2021

 Rok 2021, Zarządzenia  Możliwość komentowania Zarządzenie nr 1/2021 została wyłączona
Sty 042021
 

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego na czas określony

 Rok 2020, Zarządzenia  Możliwość komentowania Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego na czas określony została wyłączona
Paź 092020
 

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 Rok 2020, Zarządzenia  Możliwość komentowania Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 została wyłączona
Paź 062020
 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2020

 Rok 2020  Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2020 została wyłączona
Kwi 202020
 

w sprawie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej

Działając na podstawie  art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Continue reading »