Informacje podstawowe (ETR)

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Budynek Liceum Ogólnokształcącego
Budynek Liceum Ogólnokształcącego

Informacje ogólne:

 • Szkoła działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu
 • Czas trwania cyklu kształcenia odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, a mianowicie w:
  • Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadgimnazjalną – 3 lata
  • Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadpodstawową – 4 lata

  Organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, jednostka budżetowa.

  ul. Krakowska 38
  47-100 Strzelce Opolskie
  Ikona adresu Liceum
  Telefon ikona Liceum tel.: +48 774612225
  fax.: +48 774638270 Fax ikona Liceum
  Email ikona Liceum sekretariat@lostrzelce.pl
  lostrzelce.pl www ikona Liceum
  1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

   – Szkoła posiada 3 wejścia do budynku. Dwa z nich znajdują się od strony parkingu oraz od strony ulicy Jana Rychla. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Krakowskiej nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

   – W Liceum znajdują się korytarze i schody.Brak windy

   – W budynku nie ma windy

   – Przy bocznych wejściach budynek posiada poziom zero. Osoby poruszające się na wózkach mają dostęp do wszystkich pomieszczeń tylko na poziomie zero.

   – Pozostałe poziomy nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.


  2. niepełnosprawni ikona Liceum Opis: parking, boiska sportowe, siłownia na wolnym powietrzu:

   – Od strony ulicy Krakowskiej znajduje się parking. Z parkingu umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym pod drzwi do poziomu zero.

   – Od strony ulicy Jana Rychla znajduje się wejście na boisko, bieżnię i siłownię na wolnym powietrzu.
  Print Friendly, PDF & Email
Skip to content