Rejestry, ewidencje i archiwa

 

1. Rejestry, ewidencje i inne dokumenty
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich prowadzone są następujące rejestry (ewidencje):

Nazwa komórki: kierownik administracyjny
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr wypadków przy pracy mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
2 Księga inwentaryzacyjna mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
3 Książka obiektu technicznego mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
4 Rejestr zamówień publicznych mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: 9:00 – 15:00
Nazwa komórki: wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr zastępstw mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
2 Rejestr uczniów deklarujących wybór przedmiotów wybieralnych mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: po umówieniu
Nazwa komórki: wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr zastępstw mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
2 Rejestr uczniów deklarujących wybór przedmiotów wybieralnych mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: po umówieniu
Nazwa komórki: Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr decyzji dyrektora szkoły mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
2 Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
3 Rejestr ewidencji wydanych świadectw i zaświadczeń mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
4 Ewidencja uczniów mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
5 Dziennik korespondencji mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
6 Księga kontroli organów uprawnionych mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: 9:00 – 15:00

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Rejestr zmian:
  1. Michał Franczak zmienił w dniu 2020-01-15 16:12:48
  2. Michał Franczak zmienił w dniu 2014-12-21 10:17:15
  3. Michał Franczak zmienił w dniu 2014-12-21 10:16:09