Rejestry, ewidencje i archiwa

1. Rejestry, ewidencje i inne dokumenty
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich prowadzone są następujące rejestry (ewidencje):

Nazwa komórki: kierownik administracyjny
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr wypadków przy pracy mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
2 Księga inwentaryzacyjna mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
3 Książka obiektu technicznego mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
4 Rejestr zamówień publicznych mgr Jerzy Garus tel.: 774621049
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: 9:00 – 15:00
Nazwa komórki: wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr zastępstw mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
2 Rejestr uczniów deklarujących wybór przedmiotów wybieralnych mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: po umówieniu
Nazwa komórki: wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr zastępstw mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
2 Rejestr uczniów deklarujących wybór przedmiotów wybieralnych mgr Wanda Trela
mgr Małgorzata Swaczyna
tel.: 774612225 wew. 25
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: po umówieniu
Nazwa komórki: Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Lp Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
1 Rejestr decyzji dyrektora szkoły mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
2 Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
3 Rejestr ewidencji wydanych świadectw i zaświadczeń mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
4 Ewidencja uczniów mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
5 Dziennik korespondencji mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
6 Księga kontroli organów uprawnionych mgr Edeltrauda Zaręba tel.: 774612225 wew. 21/td>
Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestrów/ewidencji: 9:00 – 15:00

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content