Strona główna

Zgodnie z uchwałą nr X/115/2019 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. Zespół Szkól Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przekształcony został w Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Informacje o szkole:

  1. Szkoła działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki
  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu
  3. Czas trwania cyklu kształcenia odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, a mianowicie w:
    • Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadpodstawową – 4 lata

Informacje o szkole (archiwalne)

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content