Majątek LO (2019 r)

INFORMACJA O MAJĄTKU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W
STRZELCACH OPOLSKICH
(STAN NA DZIEŃ 31-12-2019 r.
)

  1. ŚRODKI TRWAŁE 4 771 055,00 zł
    w tym:  
    • budynki i budowle 4 346 375 zł
  2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 1 086 238,20 zł
  3. ZBIORY BIBLIOTECZNE 106 801,31 zł
  4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 52 778,27 zł

Majątek jest ubezpieczony i chroniony monitorowanym systemem alarmowym. Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich jako jednostka budżetowa nie posiada zadłużenia.

Informację sporządziła Pelagia Wojs

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content