Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego na czas określony

 Rok 2020, Zarządzenia  Możliwość komentowania Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego na czas określony została wyłączona
Paź 092020
 

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 Rok 2020, Zarządzenia  Możliwość komentowania Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 została wyłączona
Paź 062020
 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2020

 Rok 2020  Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2020 została wyłączona
Kwi 202020
 

w sprawie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej

Działając na podstawie  art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Continue reading »