Kontakt

p.o. Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
w Strzelcach Op.:
mgr Małgorzata Swaczyna tel.: 774612225
Wice dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
w Strzelcach Op.:
mgr Dariusz Szczypura tel.: 774612225 wew. 25
Sekretariat mgr Dorota Gawlik tel.: 774612225 wew. 21
fax: 774638270
email: sekretariat@lostrzelce.pl
Kierownik administracyjny mgr Anna Ścigocka tel.: 774612225 wew.27
email: ascigocka@lostrzelce.pl
Główna księgowa mgr Martyna Kot tel.: 774621048
email: ksiegowa@lostrzelce.pl
Psycholog szkolny mgr Barbara Niedworok tel.: 774612225 wew. 28
email: psycholog@lostrzelce.pl
Pokój nauczycielski   tel.: 774612225 wew. 24
lub
774619759
Pokój nauczycielski
(sala gimnastyczna)
nauczyciele
wychowania fizycznego
tel.: 774612225 wew. 31
Koordynator ds
dostępności:
mgr inż. Michał Franczak email: koordynatordostepnosci@lostrzelce.pl
Redaktor
Biuletynu Informacji Publicznej:
mgr inż. Michał Franczak email: bip@lostrzelce.pl

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content