Strona główna – archiwalna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich wchodzą jednostki o nazwach:

  1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
  2. Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne, które jest szkołą bezobwodową

Informacje o szkole:

  1. Szkoła działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki
  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu
  3. Czas trwania cyklu kształcenia odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, a mianowicie w:
    Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi będącym szkołą ponadgimnazjalną – 3 lata
    Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym – 3 lata

 

 

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content